انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان | امروز سه شنبه بیست و سه مهر ماه 1398 / ساعت 17:24:33
لیست اعضاء
لیست مطالب

جلسه كارشناسي كميته تشخيص صلاحيت طبق تقويم كميته در تاريخ 96/03/22 در محل دفتر انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان  استان گلستان با حضور كارشناسان محترم كميته در ساعت 12:30 ظهر برگزار گرديد.