انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان | امروز دوشنبه دو خرداد ماه 1401 / ساعت 03:33:50
لیست اعضاء
لیست مطالب

جلسه كارشناسي كميته تشخيص صلاحيت طبق تقويم كميته در تاريخ 96/03/22 در محل دفتر انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان  استان گلستان با حضور كارشناسان محترم كميته در ساعت 12:30 ظهر برگزار گرديد.