تفاهم نامه انجمن انبوه سازان با شركت آسانسور


تفاهم نامه شركت آسانسور گيل سازه گيل گستر گلستان با انجمن انبوه سازان
   (با معرفي نامه از انجمن انبوه سازان)

1-ارائه 10 درصد  تخفيف از كل مبلغ قرارداد براي كليه خدمات طراحي-اجرا و نصب و راه اندازي آسانسورهاي كششي و هيدروليك در تمامي نقاط و شهرستانهاي استان(از صفر تا صد طراحي و اجرا و تا تاييديه سامان استاندارد)

2-ارائه 10 درصد تخفيف براي انبوه سازاني كه شخصا كليه قطعات مكانيكي و الكتريكي آسانسور را تهيه و صرفا از خدمات تيم فني-مهندسي اين شركت جهت اجرا-راه اندازي و تاييديه استاندارد استفاده ميكنند

3-پرداخت مبلغ قرارداد مطابق با پيشرفت فيزيكي اجرا توسط انبوه ساز 

4-ارائه خدمات سرويس دوره اي ماهانه به صورت رايگان