جلسه هيئت مديره انجمن انبوه سازان با مدير كل محترم صنعت و معدن و تجارت


اعضاي محترم انجمن انبوه سازان استان گلستان برابر هماهنگي با مدير كل محترم صنعت و معدن و تجارت  عزيزاني كه براي ساخت مجتمع هاي خود نياز و تمايل به استفاده از منابع بانكي به غير از بانك مسكن را دارند مي تونانند با معرفي نامه از انجمن از منابع بانكي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تا سقف سه ميليارد تومان استفاده نمايند.همچنين عزيزاني كه براي ساخت مجتمع هاي خود نياز و احتياج به خريد مصالح ساختماني از قبيل ميلگرد سيمان ،كليد و پريز و.....دارند مي توانند با معرفي نامه از انجمن انبوه سازان به اداره كل صنعت و معدن و تجارت مستقيما از كارخانجات مربوطه با نرخ نمايندگي(زير قيمت بازار)مصالح خود را تهيه نمايند.لازمست عزيزان براي سهولت كار و نياز سنجي و دسته بندي نيازها به انجمن مراجعه و مصالح مورد نياز خود را اعلام نمايند تا با كارخانجات مربوطه اعلام گردد.