نشست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان با اعضای شورای شهر گرگان


نشست هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان با اعضای شورای شهر گرگان 

هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان در این جلسه حمایت از صنعت ساخت و ساز را مورد تاکید قرار دادند و خواستار اعمال بسته های حمایتی ویژه برای صنعت ساختمان شدند.همچنین در این جلسه بر ضرورت برنامه ریزی برای توسعه صنعت ساختمان در گرگان به ویژه باز آفرینی بافت های فرسوده تاکید شد.

در پایان این جلسه مقرر شد موارد پیشنهادی انجمن انبوه سازان در کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر گرگان مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.